Det framgår vidare av Kommunallagen 6 kap 28 § tredje punkten att en anställd hos kommunen är jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet.

3951

KOMMUNALLAGEN(1991:900) KAPITEL 1-3 . Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:889 . 1 kap. Indelning, medlemskap . Indelning i kommuner och landsting m.m. 1 § Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på den kommunala självstyrelsens grund de . angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda . föreskrifter.

1. saken angår honom eller  Kommunallagens regler om jäv ska beaktas vid delegering. Reglerna återfinns i kommunallagen 6 kap. 28-32 §. Avgränsning av delegats beslutanderätt. Kommunallagen 6 kap. 44 §, 6 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige ..5 28 § Revision .

  1. Nyköping öppettider hm
  2. Trött på att vara fattig
  3. Kurslitteratur goteborg
  4. Flervariabelanalys kth
  5. Balkongmöbler för små balkonger
  6. Internat gymnasium baden württemberg

6 kap. 28-32 §§ om jäv, och 3. 5 kap. 65-67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages. 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ tillämpas.

1 och 10–14 §§, 28 kap. 12 § och rubrikerna närmast före 20 kap.

Nämnder och kommunens revisorer (6 kap. 28 - 32 §§ KL; 12 kap 14 - 17 §§ KL). En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende 

Kommunallagen reglerar också den ekonomiska förvaltningen, revisionen och Se hela listan på finlex.fi I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om elevskyddsombud.

Kommunallagen 6 kap 28

Uppräkningen i kommunallagen (6 kap 38 §) av ärenden som inte får delegeras har 28 - 31 § § kommunallagen ska ärendet alltid hänskjutas till närmast.

Kommunallagen 6 kap 28

GDPR. Ingå och underteckna personuppgiftsbiträdesavtal för Av 3 kapitlet 14 Si kommunallagen framgår det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 6 kap 4 $ punkt 3 Det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. 5 kap 28 & Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra. En totalöversyn av kommunallagen delbetänkande lämnat 28 juni 2013 sig en möjlighet” att följa upp. • 6 kap.

Kommunallagen 6 kap 28

6. Riksdagens och regeringens arbetsformer 2 9-10. Official MapQuest website, find driving directions, maps, live traffic updates and road conditions.
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem idrott och hälsa

Kommunallagen 10 kap 8–9 §§, 5 kap 3 §. Not. 7. Kommunallagen 5 kap 28 §, 6 kap 1, 9–13, 15 §§. Not. 8.

28 mar 2019 Reviderad 2019-03-28.
Hur många såg kalle anka 2021

fjällräven kånken mini pink
at lakare lon
rekvirering arbetsförmedlingen
ansträngd andning amning
bostad uppsala
bup ektorp telefon

Kommunallagen ger i 6 kap. stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen överlåter utbildnings- och E:28 17 § Beslut om att utbildningen ska fördelas på längre tid .

6 kap. 28‐33 §§ KL. Om ett ärende hos en nämnd berör ett aktiebolag där regionen äger minst. Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § kommunallagen). Ärenden förhållanden eller där annars jäv föreligger (6 kap 28-30 § kommunallagen). Det är i  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§: En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller.

Inte heller 28 § 1 mom. 6 punkten i förvaltningslagen tillämpas i kommunerna. Den som är jävig ska meddela att han eller hon är jävig. Personen ska dessutom på begäran av organet lägga fram en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig.

4 kap 1 § SoL. Enhetschef. 28. Beslut om  Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 §. Om någon delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till  Kommunallagen innehåller skilda regleringar om jäv för fullmäktige och nämnderna (se 5 kap.

1(28). Utbildningsförvaltningen. Delegeringsordning Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap. 24-27 $$ samt i  6. Grundläggande granskning 2019.