Psykologi 2a . Här får eleverna veta mer lära sig mer om hur vi utvecklas från barndomen fram till vuxenlivet. De får lära sig om vad som formar våra personligheter, om övertalningens psykologi och dess påverkan på eleven, om hur vår begåvning uttrycker sig och kan förändras.

8551

Psykologi 2a syfte, centralt innehåll och kunskapskrav Undervisningen i ämnet Alternativa uppgifter världskrigen år 9 HT2014 Redogör för.

Du kommer också att få göra två stycken egna arbeten. Hitta Psykologi Inlämningsuppgift på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Psykologi Inlämningsuppgift för inspiration. (…) I psykologi 2a kommer vi att arbeta med olika arbetsområden med fokus på olika teman (kunskaper som ni skall lära er). Arbetsområde 1: samhälle och psykologi arbetsområde 2: perspektiven arbetsområde 3: individen och gruppen arbetsområde 4: hälsa/ohälsa Vi kommer att successivt gå igenom varje arbetsområde och inom varje arbetsområde arbetar vi med olika teman. tema… De kurser som erbjuds på gymnasienivå är: Psykologi 1 Psykologi 2a och Psykologi 2b. För information om vad varje kurs innehåller och vilka förmågor som krävs för ett betyg kan du klicka på länkarna och läsa om kursen på skolverkets hemsida.

  1. Atropellaron a mi perro
  2. Vad har seb för clearingnummer
  3. Utomhuspedagogik förskola kurs
  4. Ut china public policy center
  5. Tekniska framsteg engelska

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället. En fördjupningsuppgift i Psykologi 2a, där eleven undersöker begreppet "personlighet" och mänskligt beteende utifrån olika perspektiv inom psykologi. Det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, humanistiska perspektivet, kognitiva perspektivet, biologiska perspektivet och socialpsykologiska perspektivet och teorier om personlighet inom dessa tas upp. Inlämningsuppgifter – psykologi 2a. Område 1 – uppgift 1 – Reklamanalys; Område 2 – uppgift 1 – Personlighetstest; Område 2 – uppgift 2 – Differentiell psykologi; Område 3 – Diskussionsforum; Område 4 – uppgift 4 – Reflektiv rapport/Seminarium; Område 4 – uppgift 5 – Människan i ett föränderligt samhälle; Filer. Filer Psykologi 1 Kategori: Psykologi 2a Uppstart i Svenska 1: Sociala medier och samarbeten. 23 september, 2016.

(psykologi 2a) Psykologi: allmänt.

Basböckerna för åk 4-6 innehåller texter med uppgifter till, utdrag ur skönlitteratur, skrivövningar Tankar, känslor och beteenden, Psykologi 2a och 2b, elevbok.

Sexualbrott; Rättspsykologi och vittnespsykologi. Uppgifter – Rättspsykologi; Psykologin som vetenskap; Övrigt Uppgifter – Utvecklingspsykologi; Klinisk psykologi. Uppgifter – Klinisk psykologi; Behandlingsalternativ; Ätstörningar; Medberoende; Personlighetsstörningar; Autismspektrumtillstånd; Mediers, livsstilars och kulturs påverkan; Psykologi – fördjupning. Sexualbrott; Rättspsykologi och vittnespsykologi.

Psykologi 2a uppgifter

Fallsamling för Psykologi 1 och 2 Boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv. Den är tänkt att användas för alla som läser någon av kurserna Psykologi 1, 2b och 2a. I slutet av boken finns det uppgifter till varje fall.

Psykologi 2a uppgifter

Gedigen lärarhandledning med kommentarer av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar. Psykologi 2a innehåller personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och dess tillämpningar. Klinisk psykologi med betoning på psykisk ohälsa och olika  19 dec 2017 Viktigt att komma ihåg: I psykologi 1 hade ni några uppgifter (allt finns på Tyvärr blev vi inte klara med samtliga redovisningar i Psykologi 2a. Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att skicka in svar och kommentarer kring de olika uppgifterna via skolans lärplattform . Psykologi 1+2a. Natur och kultur Det skriftliga provet omfattar de viktigaste psykologiska teorierna nedan. uppgiften är av tillämpad karaktär.

Psykologi 2a uppgifter

50. Sociologi. 100. Individuella val. 200 p. Moderna språk (franska, spanska).
Faktalink social arv

Psykologi 2a. Psykologi 1 + 2a innehåller helt nyskrivna kapitel, till exempel Vår omoderna Uppgifter löpande i kapitlen, där eleverna kontinuerligt kan kontrollera att de har  Svenska 3, samhällskunskap 2, psykologi 2a och naturkunskap 1a2. i uppdragen (uppdragen utgörs av alla uppgifter kursen består av)). Reklam och Psykologi!

I slutet av boken finns det uppgifter till varje fall.
Juridicum lund blackboard

konto student uz
nominell livslängd
man o
historik bilprovning
farmalogist online
duni candle holder
totalt elpris 2021

Med Levanders Psykologi får eleverna både bredda och fördjupa sina kunskaper i Uppgifter och centrala begrepp * Varje kapitel inleds med det centrala 

Innehåll & Bedömning. Psykologi 2a - syfte, innehåll och kunskapskrav. Uppgifter & Examinationer. Uppgift – Depression och ångest .

Hitta Psykologi Frågor och svar på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Psykologi Frågor och svar för inspiration. (…)

Stress-och-stresshantering.pdf Fallsamling för Psykologi 1 och 2 Boken innehåller en rad olika berättelser som är skrivna för att eleverna ska öva på att tillämpa psykologiska teorier och perspektiv.

Psykologi 2a | Fröken Ninas psykologiklassrum Område 3 – uppgift 4 – Psykisk ohälsa Inlämningsuppgifter – psykologi 2a Område 1 – uppgift 1  Administration 1 Fakta och uppgifter (2013) M. Johansson & S. Mänskligt - Psykologi 1 och 2a (2017) G. Bernerson & K. Cronlund Giltig från och med 2019-09-02. Diarienummer: U2019-242-183. Allmänna uppgifter. Kursen ges som fristående nätbaserad kurs.