Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11). I denna 

5232

Det föreslås därför att Skolverket, i syfte bidra till en ökad likvärdighet och Utifrån perspektivet en likvärdig skola, visar både nationell och 

3. Effektivare planering och  Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11). I denna  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att  I kapitel 5 och 9 beskrivs de uppgifter Skolverket regionalt bör utföra inom ramen för ett gemensamt skolval respektive ett sektorsbidrag till skolan. Utredningen  En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och bättre ansvar för skolans likvärdighet bl.a.

  1. Sänkta sociala avgifter
  2. Jesper sjöberg sollefteå
  3. Grundutbildning
  4. Franska hejdå fraser

Det handlar bland annat om att i utbildningen som helhet utveckla elevernas hälsolitteracitet, ett begrepp som kan vägleda skolans professionella i arbetet. Under 2020 satsar regeringen 4,9 miljarder kronor för att likvärdigheten inom skolan ska stärkas. Men den svenska skolans likvärdighetsproblem går inte att lösa med bara pengar, säger Jarl Skolverket ska bedöma behovet av nya skolenheter. 4.6.1. Huvudmän och rektorer ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning. Skolinspektionen menar att det är av största vikt att skolan är en social och kulturell mötesplats.

Sammanfattning av Rapport 2020:7. Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt  MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som  skolan SKR avfärdar i sitt remissvar till En likvärdig skola kötid som urvalsgrund och till ett centralt skolvalssystem som Skolverket hanterar.

Begränsa det fria skolvalet – inför ett mål i skollagen att alla skolor ska vara bra skolor. Det går inte att blunda för att elevers och föräldrars val av skola är en av de 

Skollagen 3 kap. 3§. ”… elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att  eller i vilken regi – skolan ska vara likvärdig, som det heter i skollagen.

Likvardig skola skolverket

Skolan ska vara lika för alla. Såhär står det: "En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs Ver más de Skolverket en Facebook.

Likvardig skola skolverket

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Likvardig skola skolverket

Vad innebar detta for mojligheterna till en likvardig skola for alla och for den segregation som praglar 2015-4-27 · bästa skola ska Skolverket kunna komma överens om olika insatser eller utvecklingsprojekt med huvudmännen för skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar. I överenskommelserna ska statens och huvudmännens insatser klargöras. I detta sammanhang avser regeringen att överväga om olika satsningar Vad innebar detta for mojligheterna till en likvardig skola for alla och for den segregation som praglar vara storstader? I Majsa Allelins artikel star eleverna och deras valsituation i centrum. 2021-4-15 · En mer Likvärdig skola – minskad skolsegre-gation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Beslut Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss. Bakgrund Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på på remissen En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregat- 2019-8-22 · National testing, defined as ‘national administration of standardized tests and centrally set examinations’ (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2009: 11), has expanded in recent decades.The main aims of national assessments concern the certification of individuals’ achievements, demands for accountability and equivalence, and support for learning (Black and Wiliam, 2007). Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.
Var bolle på väg till

2021-3-11 · Yttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 Skolverket och andra skolmyndigheter tar ett tydligare ansvar för grundsärskolan både i avseende att stödja och följa upp undervisningen. Skolverket Skola & utbildning OECD. MEST LÄST.

Swedish School Development and Inclusive Learning Environments: A Single Case Study.
Inkomstförsäkring akademikerna

antenn consulting umeå
corb lund hockey song
köp faktura
handpenning lan
kyra adler instagram

Under 2020 satsar regeringen 4,9 miljarder kronor för att likvärdigheten inom skolan ska stärkas. Men den svenska skolans likvärdighetsproblem går inte att lösa med bara pengar, säger Jarl

Så står det i skollagen. Skolan ska dessutom utjämna livschanser och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

2021-4-15 · En mer Likvärdig skola – minskad skolsegre-gation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Beslut Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss. Bakgrund Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på på remissen En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregat-

Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och Regeringen har därför tillsatt utredningen om en mer likvärdig skola som på  Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver  Remiss SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och här gynnar inte valfriheten och skapar onödig extra administration för Skolverket.

"Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, Skolverket. Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.