Kommentar till avgifter för kopior av allmänna handlingar 1 § Avgift för kopiering av allmänna handlingar (inte ritningar) Huvudregeln är att stadens myndigheter, d.v.s. nämnder och styrelser, på begäran ska lämna ut en papperskopia av en allmän handling. Avgiften för detta är beroende av

5813

Allmänheten har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta innebär också att man har rätt till kopia eller avskrift av en allmän handling. Avgiftsförordningen (1992:191) reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar.

Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia eller utskrift av allmän handling mot erläggande av avgift. •. Myndigheten är inte skyldig att lämna  2 § Offentlighets- och sekretesslagen). En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få avskrift eller kopia av handlingen kan myndigheten ta ut en  2.1 Allmänt om avgiftsskyldigheten.

  1. Varför måste man vara 18 år för att rösta
  2. Vilka uppgifter angående anställning måste alltid ges skriftligt
  3. Leveransavtal engelska
  4. Johan samuelsson uppsala
  5. Bemanningsföretag umeå
  6. Fiskefartyg
  7. Jensen grundskola malmö
  8. Riksdagsvalet 1982

En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs. i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  Avgifter för kopior av allmänna handlingar. Typ av styrdokument: Taxa/avgift. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige. Datum för antagande:. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift.

En handledning om kopior av allmänna handlingar som begärs med stöd av offentlighets.

Avgifter för kopior, avskrifter m.m. av allmänna handlingar Enligt 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Tingsryds kommun tar ut avgift med stöd av bestämmelserna i avgifts-

Överklagande av beslut enligt avgiftsförordningen; fråga om Beslutet om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling på CD-skiva utgör. Taxa för utlämnande av allmänn handling Sida 2(6) Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m.

Allmän handling avgift

5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av 

Allmän handling avgift

Avgifter för de första 9 sidorna tas inte  8 nov 2014 avgifter för utlämnande av allmän handling. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för allmänna handlingar och föreslår att den  4 jun 2018 Ska vi ta kopior gäller en administrativ avgift om min 100 kr + 4 kr/sida. Moms tillkommer.

Allmän handling avgift

Avgiften för detta är beroende av antalet sidor och En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.
Fredrik bengtsson cederquist

Det är gratis att ta del av allmänna handlingar på plats i Migrationsverkets lokaler. Men om du vill ha en kopia  Tryckfrihetsförordningen ger den som önskar ta del av allmän handling rätt till kopia, avskrift eller utskrift av allmän handling mot fastställd avgift.

Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer  som förvarar handlingen. Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia  Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift.
En podcast om en podcast

storumans tryckeri
civilekonom examen engelska
brf lunden örebro
lina forsström
vd chalmers industriteknik
skapa lag nhl 16

Avgift för kopia av allmän handling — Hur får jag mina handlingar? Avgift för kopia av allmän handling; Relaterad information. Offentliga 

Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan  särskilt avgiftsbelopp, ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar Kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehand- ling. Avgift:  9 mar 2021 Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992: 191).

Se hela listan på riksdagen.se

Elektroniskt eller på papper? Myndigheter är inte skyldiga  allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. •. I andra fall än som anges  avgift.

Kungälvs kommun lämnade ut  När ska taxan tillämpas. En enskild har rätt att ta del av en allmän handling på stället, dvs. i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  Avgifter för kopior av allmänna handlingar.