Melder, Cecilia, 2018. UR Samtiden - Att vara människa i en digital värld: Meningsskapande i vår tid. Utbildningsradion. Melder, Cecilia, 2018. UR Samtiden - Att vara människa i en digital värld: Människan och tekniken i framtiden. Utbildningsradion. Melder, Cecilia, 2017. UR Samtiden - Psykisk ohälsa hos äldre: Existentiell hälsa

4856

Cecilia Melder utgår från sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa . Kursen ger dig möjligheten till reflektera över hur den existentiella dimensionen av hälsa kan stärka hälsan och välbefinnande i vid mening.

Föredrag MDH Existentiell hälsa ”Existentiell hälsa är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015) existentiell hälsa vid Mälardalens högskola, 2013. Expert vid undersökningen . Liv och hälsa ung 2014, Landstinget Västmanlnad. Medlem i Sveriges Kommuner och Landstings referensgrupp för ett nationellt förbättringsarbe te för vård och omsorg om mest sjuka äldre i samverkan med Socialdepartementet, 2013–. Melder utgår främst från världshälsoorganisationens, WHO, begrepp som numera inkluderar en existentiell dimension i sin syn på hälsa. WHO utgår från åtta existentiella aspekter för att mäta självskattad hälsa och livskvalitet, bland annat helhet och integration, livsmening, harmoni, hoppfullhet, förundran inför tillvaron och tro som resurs.

  1. Skuldsanering privat person
  2. Manligt indiskt plagg
  3. Repligen atf
  4. Högskola stockholm juridik
  5. Båtens olika delar

Hälsa med existentiell dimension Begreppet spirituality är emellertid väldigt vagt definierat och i en svensk avhandling, Vilsenhetens epidemiologi (2011), av religionspsykologen Cecilia Melder konstateras att begreppet har en tendens att utesluta människor med sekulär livsåskådning och att det är oklart vad man kan göra för att öka upplevelsen av existentiell hälsa. Cecilia har använt sig av WHO:s, Världshälsoorganisationens, åtta aspekter av existentiell hälsa. Utifrån deras frågedimensioner arbetar hon på att utveckla verktyg som ska främja den Integrativ vård byggs med existentiell hälsa 3 maj, 2013 av David Finer. Existentiell hälsa är en grundbult i all hälsa och därmed i integrativ vård enligt religionspsykologen Cecilia Melders forskning. Melder var en av talarna på en tvådagarskonferens till minne av den danske filosofen Sören Kierkegaard i Stockholm nyligen.

Cecilia.Melder@teol.uu.se.

Susanne Rolfner Suvanto, Ph. mag, leg. Ssk. , författare och skri- bent. Cecilia Melder, TD i religionspsykologi och existentiell hälsa, Uppsala.

Hur kan det vara att så många upplever att de mår dåligt i sinnet och själen när det finns siffror som visar att vi är ett förhållandevis friskt folk med god och väl utbyggd vård? Cecilia Melder Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa.

Cecilia melder existentiell hälsa

Föreläsning med Cecilia Melder som är Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa och arbetar som universitetslektor vid Uppsala universitet och THS.

Cecilia melder existentiell hälsa

WHO utgår från åtta existentiella aspekter för att mäta självskattad hälsa och livskvalitet, bland annat helhet och integration, livsmening, harmoni, hoppfullhet, förundran inför tillvaron och tro som resurs.

Cecilia melder existentiell hälsa

Vi sätter oss in i den dimension vi ska samtala om. Vi svarar på de frågor som ställs på korten: hur vi tänker Cecilia Melder är forskare i religionspsykologi vid Uppsala universitet och Teologiska högskolan i Stockholm. Hon menar att tro, religion och andlighet hör ihop med hur vi ser på våra liv och att detta kompletterar vår fysiska och psykiska hälsa. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning. Under ett seminarium i oktober kan den som vill lära sig mer om begreppet existentiell hälsa. Då kommer också en självhjälpsmetod, som Cecilia Melder tagit fram tillsammans med Lena Existentiell hälsa kan låta flummigt.
Eftergymnasiala studier

Häromdagen lyssnade jag på forskaren Cecilia Melder som studerar  Inlägg om Cecilia Melder skrivna av Carl Gustaf Olofsson. till Cecilia Melder som forskat – och forskar – kring existentiell hälsa, klassikern  Vad är hälsa? ”EXISTENTIELL HÄLSA är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, (Referens: Melder, Cecilia, 2011: Cecilia Melder, den främsta svenska experten på existentiell hälsa, föreslår just detta utifrån sina studier. Men trots att frågan om existentiell hälsa  Forskning kring existentiell hälsa. Cecilia Melder Teol.

Hon menar att tro, religion och andlighet hör ihop med hur vi ser på våra liv och att detta kompletterar vår fysiska och psykiska hälsa. Inspelat den 14 mars 2017 på Uppsala konsert & kongress. Arrangör: Uppsala kommuns äldreförvaltning. Under ett seminarium i oktober kan den som vill lära sig mer om begreppet existentiell hälsa.
Index sp500

allhelgonagatan 15
skandia lifeline nummer
visma assistans
reporänta aktier
hur nixar man mobilen

Existentiell hälsa kan låta flummigt. Men det handlar om sjukgymnastik för själen. Cecilia Melder är den första i Sverige att doktorera inom området.

Samtal om existentiell hälsa. Moderator: Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Cecilia Melder, Teol Dr., lektor, Enskilda Högskolan Stockholms och Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys. När samtalet visar vägen – praktiska erfarenheter från samtalsgrupper kring existentiell hälsa med patienter och personal.

Lunch. 13:00. Öppet forum.

Högskolelektor Cecilia Melder har i sin doktorsavhandling studerat existentiell hälsa. Samtal om existentiell hälsa.