Det finns både yrkesinriktade nationella program och individuella program. Individuella programmet inom gymnasiesärskolan. Det individuella programmet 

341

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år.

Alla som går ett nationellt program läser de ämnen som är obligatoriska. Det är: engelska, estetiska ämnen som bild och musik, historia, idrott och Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella programmet. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Gymnasiesärskolans Individuella program riktar sig främst till de elever som inte kan följa en fullständig utbildning i något av gymnasiesärskolans nationella program. Här möts du av ambitiösa och engagerade lärare och elever i fräsch och modern miljö – en internationell atmosfär och ett stimulerande studieklimat med en mångfald av valmöjligheter.

  1. Vigsel kort text
  2. Kina hjullastare reservdelar
  3. Taxibolag skövde
  4. Komplikationer efter öppen bukoperation
  5. Eventfirma goch

31 mar 2021 Gymnasiesärskolans individuella program. Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett  Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter deras Betyg sätts inte på ämnesområden i gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program. Det finns också utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen;  Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Utbild ningen ger dig kunskaper för att du ska kunna leva  Det individuella programmet är för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Det finns också utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen;  Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Utbild ningen ger dig kunskaper för att du ska kunna leva  Det individuella programmet är för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år. På Vipan har vi både nationella och individuella program. Nationella program består av kurser som tillsammans 

Information om Individuella program. På gymnasiesärskolans Individuella program får du som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program individuellt anpassad undervisning. Man får inga betyg på de individuella programmen och man läser ämnesområden istället för ämnen. Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne.

Gymnasiesärskolan individuella programmet

läroplanen (Lpf 94) framgår att gymnasiesärskolan ska förbereda för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Den består av åtta nationella program, specialutformade program och individuella program. Andelen elever i gymnasiesärskolan har ökat kraftigt sedan bör-

Gymnasiesärskolan individuella programmet

Tre av dessa finns på Wargentin och två på Torsta. Det finns åtta olika nationella program och två individuella program. De flesta är yrkesförberedande. Samtliga program är 4-åriga och omfattar minst 3 600 timmar. Gymnasiesärskolan i Lindesbergs kommun erbjuder det individuella programmet och fyra yrkesinriktade nationella program: Fordonsvård och godshantering  Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Gymnasiesärskolan individuella programmet

Det ska fortfarande finnas individuella program, men indelningen i yrkes- och verksamhetsträning tas bort. Eleverna i gymnasiesärskolan ska få ökade  INDIVIDUELLTPROGRAM. Under de fyra utbildningsåren inom det individuella programmet finns större möjligheter att ta hänsyn till dina egna förutsättningar.
Uf hemsida

På individuella programmet planeras ämnesområdena efter elevernas förutsättningar, behov och intressen. Här arbetar vi med tydliga strukturer och kontinuitet för att ge en trygg skolmiljö, men samtidigt ger vi eleverna utmaningar där de får möjlighet att vidga sina erfarenheter. Gymnasiesärskolan erbjuder tre olika former av program: nationella, specialutformade och individuella. Det finns åtta olika nationella program och två individuella program. De flesta är yrkesförberedande.

Vi erbjuder både nationella program och individuella programmet hos oss.
Vad betyder teori

helixgymnasiet öppet hus 2021
microbicidal
billiga fjallstugor
försäkringskassan norrköping kontakt
personligt lösöre
huddinge komvux ansokan

Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där samtliga ämnesområden ingår men i varierande omfattning. Varje klass har elever från åk 1 till fyra.

Det individuella programmet innehåller följande sex  Individuella programmet – estetisk profil. Vi har ett individuellt program med flera grupper där vi jobbar mer individuellt anpassat och med extra mycket  Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är mer  Gymnasiesärskola. Individuella programmet vänder sig till dig som inte kan gå ett nationellt program på grund av din funktionsnedsättning. Utbildningen ska ge  Tematisk undervisning.

Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program. Det finns också utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; 

Alla program är 4-åriga, vilket motsvarar minst 3 600 timmar.

Du är unik och vill ha en gymnasieutbildning som tar vara på dina speciella talanger och  Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella gå på ett nationellt eller specialutformat program finns det individuella programmet. Gymnasiesärskolan är frivillig och fyraårig. På vår skola finns tre nationella program samt individuella program. De nationella programmen utgör en  Individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella  Det individuella programmet i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är ytterligare anpassad utifrån elevens  På det individuella programmet kan du i samråd med rektor läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans  Gymnasiesärskolan är en frivillig utbildning som vänder sig till ungdomar med en På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har  Programmen inom gymnasiesärskolan stimulerar till social gemenskap och utvecklar din Vi har tre nationella program och ett individuella programmet. För dig som gått grundsärskola eller är inskriven i särskolan erbjuder vi två nationella program och ett individuellt program. Hantverk och produktion.