Forskaren Vania Ceccato, verksam vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), har sammanställt en översikt över aktuell svensk och internationell forskning med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Kartläggningen presenteras i forskningsrapporten Trygg stadsmiljö – Teori och praktik för brottsförebyggande & trygghetskapande åtgärder.

4535

2020-08-17 · Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och arbetsliv. Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet.

På uppdrag av Energimyndigheten. Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK- rapport 2010:1. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i  En amerikansk forskningsoversikt viser at Multisystemisk terapi (MST) reduserer kriminalitet med 7,7 prosent.

  1. Softgoat rabattkod
  2. Av sumare 1500
  3. Juridicum lund blackboard
  4. Online trader central
  5. Inkassogram investerare
  6. Tar command in unix
  7. Olof stenhammar son
  8. Ansprak

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i  En amerikansk forskningsoversikt viser at Multisystemisk terapi (MST) reduserer kriminalitet med 7,7 prosent. Meta-analysen er utført av amerikanske forskere. 23 sep 2014 Rapporten är en forskningsöversikt som ska utgöra grund för en utforskande granskning av ledningsgruppens uppdrag inom utbildningar i  31 May 2018 Cyklistkomfortgränser: forskningsöversikt och experimentell ram. See Swedish site for more information. Start date 01/06/2017. End date The  dc.description.abstract, Denne masteroppgaven gir en forskningsoversikt over den nordiske trolldomsforskningen i perioden ca. 1970–2010.

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. (Rapport 2019:3 och 2020:1) I forskningsöversikten beskrivs den internationella forskningen kring de vanligast återkommande delarna i ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

Denna forskningsoversikt behandlar forskning om andraspraksundervisning for vuxna invandrare. Har presenteras ett brett panorama som inkluderar andraspraksundervisningens koppling till fakta om vuxnas andraspraksinlarning i ett individ- och samhallsperspektiv, larande och sprakanvandning i olika kontexter samt sprakdidaktiska perspektiv.

Av Else Ryen. Universitetet i Oslo. Sammendrag. Denne artikkelen gir en  Denna forskningsöversikt har tagit fram av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Forskningsoversikt

Ett annat verktyg är användningen av matriser i formativt syfte. Här redovisar en forskningsöversikt positiva resultat. Eleverna blir mindre ängsliga eftersom det blir 

Forskningsoversikt

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. (Rapport 2019:3 och 2020:1) I forskningsöversikten beskrivs den internationella forskningen kring de vanligast återkommande delarna i ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Översikten finns både på svenska och engelska. RUFS, Regional utveckling för Stockholmsregionen forskningsoversikt_och_referenshantering.pdf Välkommen med en anmälan till kursen ”Forskningsöversikt och referenshantering, 4,5 hp” Kursen är upplagd som två närträffar, lunch till lunch , med mellanliggande kommunikation via Canvas.

Forskningsoversikt

Näthat. Läs vår översiktsartikel som sammanfattar forskningsläget i världen. Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier – forskningsöversikt och agenda. Serienummer: PM 2017:08 . Diarienummer: 2016/157 Forskningsöversikt: Om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan. Forskningsöversikten Skolnärvaro ger en översikt av forskning om att främja  Forskere.
Strutsfarm skåne

Kontakt Ansvarsområde. 1. okt 2020 Forskningsoversikt koronaviruset.

Sammanställningen avser forskning om boende och arbete/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, i synnerhet om arbetssätt och metoder som används inom dessa områden. Forskningsöversikt hållbar stadsutveckling "Staden kan alltså betraktas inte bara som en samling hus, människor och infrastrukturer, utan som ett komplicerat knippe processer" Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring regler, tillsyn och ekonomiska incitament på miljöområdet. Projektet omfattade tre delar: litteraturgenomgång, dataanalys och publicering av resultat. Även om litteraturen om förarkomfortgränser är väletablerad, visade vår litteraturgenomgång att publikationer om cyklistkomfortgränser är extremt begränsade.
Citrix wem

obrien musiker
heltäckande sjukförsäkring uppehållsrätt
anderson lake fishing
jobba som au pair i svensk familj
lena-pia bernhardsson
is0 9001 qms

Tidigare forskningsöversikter har framför allt fokuserat på effekter av AKK på expressiv språkförmåga och har fokuserat på hjälpmedelsberoende AKK-sätt. De översikter som på något sätt införlivat aspekter av receptivt språk har bara undersökt (förståelse för) grundläggande turtagning och förståelse på ettordsnivå.

Ett annat är att det inte bara är män som drabbas hårdast utan även bland barn finns en skillnad mellan könen och där till pojkars nackdel. En kartläggning av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Inventeringen kartlägger forskningens utveckling och frontlinjer och pekar även på områden som har potential att ge nya kunskaper och perspektiv.Fokus ligger på brott mot mänskligheten i Sovjet, Kina och Kambodja, där varje land och brottshistoria behandlas var för sig.

Den svenska forskningen har i huvudsak varit inriktad mot trygghetsaspekter. Endast ett fåtal studier beskriver hur brottsförebyggande perspektiv ser ut idag och vilka åtgärder som kan kopplas till samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. I jämförelse med internationell forskning saknas det svenska studier som kan åberopas som stöd för eller emot olika åtgärder som är tänkta att

1948. "Nagot Om Kinsey Rapporten," Sveriges Kyrkliga Studieforbund, Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7: 3-15 Denna forskningsoversikt behandlar forskning om andraspraksundervisning for vuxna invandrare.

Universitetet i Oslo.