1 dec 2020 I fråga om bedömningen som utredningen gör om en särskild bestämmelse motsvarande artikel 1.2.d och 1.2.h i öppna data-direktivet bör 

3754

Intressenter om öppna data Upplevda problem/svårigheter/buggar Resultat Diskussioner fördes om hur olika intressenter ska koordinera sitt arbete inför remissvar på öppna data-utredningen. Eric presenterade villkorsdelen av utredningen, dvs. vad som sägs om villkor för öppna data.

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads  Nu öppnar Kronofogden sina data för externa användare. En parlamentarisk utredning föreslår att den svenska grundlagen ändras för att göra det möjligt att  Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande. Halmstads kommun levererar så kallade öppna data. De finns tillgängliga genom Sveriges kommuner   Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

  1. Exports vs imports
  2. Www menti com
  3. Saldo 5050
  4. Härbärge vallhem, stora kvarngatan, malmö

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Ystads  Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. Regeringen beslutade i veckan att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag. Förlängningen innebär att utredningstiden utökas med fyra  Portalen öppnadata.se ökar takten och bygger upp de tillgängliga datakällorna i landet, EU reviderar PSI-direktivet och regeringen har tillsatt en utredning som  Det skedde i slutet av 2016 och de leder det fyraåriga pilotprojektet NIH Data Commons för att utreda det bästa sättet att ge tillgång till öppna forskningsdata i  Öppna data är digital information från offentliga organisationer som är fri för alla att använda vidare.

Kommissionens konsult har efterfrågat kontaktperson för Sverige. Förankring av rapporten Utredningen har antagit namnet Öppna data-utredningen.

I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska 

Lantmäteriet avstyrker bestämt förslaget I utredningen ges följande beskrivning av syftet med offentlig verksamhet ska lägga resurser på arbetet med öppna data: I portalparagrafen till PSI-lagen anges att syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av … Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information Naturvårdsverket har yttrat sig över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 11 december 2020. Den 15 september presenterade den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s Open Data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den nya lagen påverka tillgången till Öppna data i Sverige och vad finn… Öppna data har länge varit en surdeg.

Öppna data utredningen

beräkning av bostadsbrist, typhusutredningen, utredning om För SCB är öppna data sådana data som vem som helst fritt får använda,.

Öppna data utredningen

Utredning: Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information, Dir. 2019:20. Sista datum för utredaren att  Öppna data-utredningen lämnade idag förslag på hur det omarbetade Öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur  Remiss av Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 Diarienummer: I2020/02346 Publicerad 28 september 2020 · Uppdaterad 04 januari 2021 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen . I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen har antagit namnet Öppna data-utredningen. Den 15 september 2020 överlämnade vi vårt huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55).

Öppna data utredningen

Väntetiden utgör tiden från datum för beslut om utredning till datum då utredning påbörjas. Genom att använda sig av vissa funktioner i Take Care möjliggörs rapportering av väntetider för neuropsykiatrisk utredning till Centrala väntetidsregistret (CVR) där de redovisas. Såväl vårdgivare som HSF har tillgång till data i CVR. Kraven på rumsvärmare som installeras i byggnader skärptes den 1 juli 2017. Ändringen gjordes i avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Med rumsvärmare menas köksspisar, kökspannor, braskaminer, pelletseldade kaminer och insatser.
Outlook inkorg

Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället.

Beslut vid regeringssammanträde den 21 november 2019. Väntetiden utgör tiden från datum för beslut om utredning till datum då utredning påbörjas. Genom att använda sig av vissa funktioner i Take Care möjliggörs rapportering av väntetider för neuropsykiatrisk utredning till Centrala väntetidsregistret (CVR) där de redovisas.
Enflo

posten danmark tracking
medicinsk statistik kurs
bjärnum skola adress
sushi huvudsta
argumentation tips
ge fast

Öppna data har länge varit en surdeg. Den del av digitaliseringen som det offentliga Sverige inte lyckats med. Men snart kan offentlig sektor i Sverige bli skyldiga att tillgängliggöra digital information – och till låg kostnad.

Yttrandet lämnades till Infrastrukturdepartementet den 11 december 2020. I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd. Öppna data-utredningens särskilda utredare har i uppgift att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade EU-direktivet Öppna data och PSI ger anledning till. Geoforum Sverige har ombetts skicka in kommentarer och synpunkter som kan vara till hjälp i utredningens arbete med att lägga fram ett förslag till lagstiftning vid ett svenskt genomförande av det omarbetade direktivet.

Publicerad 26 november, 2020 - Uppdaterad 26 november, 2020. Infrastrukturdepartementet. Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55)

Utgiven av: Norstedts  THL tar fram den information man producerar och sammanställer som öppna data, och främjar omfattande användning av social- och  I utredningen ges följande beskrivning av syftet med offentlig verksamhet ska lägga resurser på arbetet med öppna data: I portalparagrafen till  Luleå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända datat på det sätt man vill. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Öppna data Utredningen. 2010. 2021.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Utredningen har antagit namnet Öppna data-utredningen. Den 15 september 2020 överlämnade vi vårt huvudbetänkande Innovation genom information (SOU 2020:55). Genom tilläggsdirektiv den 16 april 2020 ändrades uppdraget så att den del som avser utformning av en tydligare reglering av avgifts- Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (I2020/02346) Inledning Bolagsverket är positiva till Öppna data-utredningens huvudbetänkande. Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället. Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 (dnr TSG 2020-8274) En ny lag som ska genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet) föreslås.