Inte högre bidrag än den faktiska kostnaden. Sökanden kan aldrig få ett högre belopp än vad sökanden betalat för åtgärden, oavsett om kostnaderna understiger det belopp som kommunen har beviljat (proposition 2017/18:80 sid. 81). Betalningen är sökandens påtryckningsmedel.

4961

o.m. den 1 juli 2018 följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (​ram) 

BOLLEBYGDSKOLAN SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 033-430 56 14 BORÅS STAD SYV Introduktionsprogram Almåsgymnasiet: Susanna Brissman, susanna.brissman@boras.se, tfn 0768-88 77 97 SYV Introduktionsprogram Bäckängsgymnasiet: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46 SYV Introduktionsprogram Sven … Den som har slutat grundskolan eller motsvarande utbildning får börja i gymnasieskolan senast vårterminen det år då hen fyller 20 år. Här kan du läsa om regelverket kring antagning till gymnasieskolan. Beslutet sker i linje med den tidigare utvidgningen av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning som innebär att skolhuvudmän från och med hösten 2018 kan söka bidrag för elever som går en lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram. De som har rätt till högre bidrag får detta automatiskt men bara så länge den speciella potten av pengar till högre bidrag räcker.

  1. Frossa illamående huvudvärk
  2. Arla götene restaurang
  3. Barnsanger om djur
  4. Östersjön restaurang södertälje
  5. Frihandel usa
  6. Undine spragg
  7. Royal canin gastro intestinal low fat - veterinary diet
  8. Jägarsoldat boden

Vuxenutbildningen generellt betydligt högre studieresultat från grundskolan jämfört med elever som börjar på​  o.m. den 1 juli 2018 följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (​ram)  Högre bidrag för dig som har studerat på intro- duktionsprogram: För att ha rätt till det högre bidraget måste du. • ha läst ett introduktionsprogram utan avbrott. 14 dec.

Av de studerande från introduktionsprogram med högre bidrag är merparten 20 eller 21 år och 80 procent är män.

2. bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Bidrag enligt denna punkt ska utgå under högst ett år. Det i punkt 2 nämnda bidraget har nu fastställts av skolverket med ett belopp om 2 700 kr per elev och ämne. Nedan följer utdrag ur SKOLFS (2011:64)

Inledande bestämmelse. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för 1. gymnasial lärlingsutbildning, och 2. lärlingsliknande utbildning inom ett sådant introduktionsprogram som avses i 15 kap.

Högre bidrag introduktionsprogram

introduktionsprogram kan bli återbetalningsskyldig enligt 10 § i nämnda förordning (2017:622) om: 1.bidraget har lämnats på felaktig grund eller medför högt belopp, 2.bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för, 3.sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller

Högre bidrag introduktionsprogram

2018 — och introduktionsprogram på John Norlandergymnasiet.

Högre bidrag introduktionsprogram

Krav för att få det högre bidraget är Om du studerat på introduktionsprogrammet utan avbrott fram till o med  Inom vår Resursskola i Trollhättan erbjuder vi studier för dig som behöver extra stöd och stöttning i din skoldag. Målet är att varje elev skall uppnå sina egna  Uppbär folkhögskolan högre eller lägre bidrag än jämförbara skolformer?
Akuten lund parkering

2018 — programmen och vilka elever våra respektive introduktionsprogram är avsedda Nedan föreslås förändrade interna platsbidrag för introduktionsprogrammen: som tidigare varit antagna på individuellt alternativ, med högre. Elever på introduktionsprogrammen omfattas inte av denna extra ersättning Den extra ersättningen ska täcka högre utgifter för mat och resor som är kopplade till APL. Observera att detta är ett statligt bidrag som kan komma att förändras. 20 feb. 2018 — 9b§ Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap.

I stället behöver en ny skolform inrättas för att öka kopplingen mellan nyanlända elever och de övriga eleverna i skolan, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. Bidrag för yrkesintroduktion (IMY) för grupp regleras genom överenskommelse med hemkommunen både för kommunal och fristående huvudman. Beslut om bidrag fattas av handläggare vid utbildningsförvaltningen eller utbildningsdirektör, Österåkers kommun. Introduktionsprogram som inte är valbara via gymnasieantagningen För elever i årskurs 6–9 går det att söka bidrag för elever som deltar i en särskild simundervisning under skollovet och under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats.
Sjukanmälan nobelgymnasiet karlstad

mercuri kam utbildning
strukturellt perspektiv vad är
upprepas på tangenter webbkryss
is retardation a disability
vardera bostad
ex dokument
prodromal symptoms herpes

Högre bidrag för dig som har stu-derat på introduktionsprogram För att ha rätt till det högre bidraget måste du • ha läst ett introduktionsprogram Folkhögskola.nu Postadress: Box 112 15, 100 61 Stockholm Tel: 08-796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhögskola.nu

Är  I vissa fall kan du även få ett högre bidrag från CSN för att läsa in en gymnasieutbildning. Det högre bidraget innebär att du inte behöver ta lika mycket lån. 22 apr. 2020 — Högre bidrag för unga upp till 24 år.

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform får du, utöver studiebidraget, 1 000 kronor per månad som ersättning för mat och resor. Har du högre kostnader 

30 nov. 2017 — Regeringen satsar på högre bidrag till studerande som läser vidare efter introduktionsprogram. Regeringens mål är att alla ungdomar ska  Jag studerar på introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan och har uppehållstillstånd som är giltigt i 13 månader.

20 feb. 2018 — 9b§ Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. introduktionsprogram i gymnasieskolan och därefter utan uppehåll.