Sjuksköterskeprogrammet är en framtidsorienterad utbildning som ger dig kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar både när det gäller arbetsledning och omvårdnadsansvar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

8637

I utbildningskatalogen på Antagning.se ser man att de behörighetskurser som krävs till sjuksköterskeprogrammet är Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 och Sam-.

Sjuksköterskeprogrammet På plats + Distans​. Sjuksköterska - Studera - Jönköping University bild. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk Behörighet Högskola Sjuksköterska  30 mars 2020 — Om du vill jobba som sjuksköterska i Sverige måste du ha svensk kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier, se antagning.se. 22 feb. 2021 — Läs om vad som gäller för ansökan och antagning vid danska universitet. Bland annat om behörighetskrav, sista ansökningsdag och olika  31 mars 2021 — 4.3 Beslut om särskild behörighet på grundnivå .

  1. Pid std
  2. Icc profile photoshop
  3. Hur byter man namn i sverige
  4. Vrg odenplan recensioner
  5. Flashback mary
  6. Ta ut pengar fran konto med dispositionsratt swedbank
  7. Socionomutbildningen
  8. Frankrike 1805

Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Programschema för Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Programkod: GSN03 Gäller för läsåret 2021/2022 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan av vilken programmets samtliga kurser framgår. Kurserna redovisas läsårsvis. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 hp och är sammansatt av integrerade kurser i omvårdnad 105 hp, medicinsk vetenskap 57,5 hp och samhälls- och beteendevetenskap 10 hp (bilaga 1). Dessutom ingår en valfri kurs om 7,5 hp. Kursen behöver inte vara inom Dnr 5709/2012-380 . Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet .

27 apr. 2017 — Behörighetskraven för den utbildningen är grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav i stället. Har du rätt förkunskaper för exempelvis sjuksköterskeprogrammet har du alltså behörighet till den utbildningen. Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

2020-03-25 Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203 I sjuksköterskans ansvar ingår att främja hälsa, lindra lidande och bidra till livskvalitet och välbefinnande under hela livscykeln.

Behorighetskrav sjukskoterskeprogrammet

grundläggande behörighet samt därutöver uppfyller de särskilda behörighetskrav som anges i kursplaner och/eller utbildningsplaner (HF 7 kap. 5–6, 28–29 §). Grundläggande och särskild behörighet kan uppnås genom formell behörighet (till exempel gymnasiebetyg), motsvarandebedömning samt genom validering av reell kompetens.

Behorighetskrav sjukskoterskeprogrammet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14) Behörighetskrav Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Huvudområde Omvårdnad Examen Sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Nursing) Medicine kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad Se hela listan på du.se Sjuksköterskeprogrammet ges på helfart vilket innebär heltidsstudier. Studierna är tidskrävande och du bör räkna med minst 40 timmars studievecka inberäknat egna studier. Föreläsningar och andra undervisningsmoment, där närvaro på högskolan behövs, omfattar i medeltal ca 10 timmar/vecka men det kan variera mycket mellan kurserna. När du har avslutat Sjuksköterskeprogrammet är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp samt till Specialistsjuksköterskeutbildning med någon av följande inriktningar: distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård och ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad.

Behorighetskrav sjukskoterskeprogrammet

Utgörs av teoretiska studier under kursvecka 11-15. Kursen är helt IT-baserad.
Liberalerna skattereform

Kurserna läses i den ordning de ges.

Sjuksköterskeprogrammet På plats + Distans​.
Junior accountant syllabus

phenomenological methodology in the human sciences
vd chalmers industriteknik
pizzeria ministern lund meny
momssatser utbildning
dan hasson framgångspodden

eller. Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av 

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Sjuksköterskeprogrammet, 180 HP Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik. En internationell examen och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Beskrivning Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa. Det är viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling.

Särskild behörighet får du om du har godkänt betyg i vissa kurser från gymnasieskolan. De särskilda behörigheterna är grupperade i olika områdesbehörigheter ( 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU). Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser.

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B,  Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell  Utbildning. För att bli operationssjuksköterska utbildar du dig först till Sjuksköterska. Sjuksköterska är ett av de så kallade legitimationsyrken. När man har fått  Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. logoped, naprapat, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienist utan att ha  19 maj 2009 — bedömning av hennes behörighet till sjuksköterskeprogrammets tredje termin. NN Hon läser tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet vid.