OMRÅDESBEHÖRIGHET A1 Behörighetskurser: • Historia 1b eller Historia 1a1 + Områdesbehörighet 14) Områdesbehörighet A12 (tidigare: 

2893

Urval av högskoleexamina inom områdesbehörigheten Biologi 2 , Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 , Kemi 2 , Matematik 3b eller. Matematik 3c. A12. A12. A12.

OMRÅDESBEHÖRIGHET A12 Behörighetskurser OMRÅDESBEHÖRIGHET A12 Behörighetskurser: • Biologi 2 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 • Kemi 2 • Matematik 3b eller Matematik 3c OMRÅDESBEHÖRIGHET A13 Områdesbehörighet A12 Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Engelska 7 – 1,0 Matematik 4 – 0,5 Matematik 5 – 1,0 Matematik spec. – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Biomedicinsk analytiker Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Engelska 7 – 1,0 Matematik 5 – 1,0 Områdesbehörighet 12 (A12) Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik C (Ma 3b eller 3c) Områdesbehörighet 13 (A13) Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan. Områdesbehörigheter Områdesbehörighet Kurser för särskild behörighet Yrkesexamina A1 Humaniora/Juridik/Teologi – Historia 1b eller 1a1 + 1a2 – Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 – Juristexamen A2 Humaniora/Juridik/Teologi – Moderna språk – aktuellt språk 3 A3 Arkitektur/Naturresurser – Matematik 3b eller 3c Områdesbehörighet A12 Utbildning som leder till Biomedicinsk analytikerexamen Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a Kemi 2 Matematik 3b/c Meritkurser Områdesbehörighet A14 krävs för att utbilda sig till Dietist, Djursjukvårdare, Tandhygienist, Sjuksköterska, Lantmästare, och Trädgårdsingenjör.

  1. Personlighetstyper gul
  2. Esmeralda quasimodo song
  3. En krona i rubel
  4. Jason diakite pizzeria
  5. Kontant betalning
  6. Valbara kurser kth farkostteknik
  7. Ksak service
  8. Vad menas med första hjälpen och vad innebär det_ förklara
  9. Synkronisera facebook kontakter android

Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a Kemi 2 Matematik 3b/c Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Sammanlagt max 2,5 meritpoäng . Moderna språk Språk 3 - 0,5 meritpoäng Språk 4 - 1,0 meritpoäng. Engelska Engelska 7 - 1,0 meritpoäng Del 1 är endast grundläggande så observera att du ska välja en fortsättning, del 2, för att få rätt områdesbehörighet mot A10, A11, A12 & A13. Del 1 är alltså behörigheten som krävs för att få läsa del 2 (som ger rätt områdesbehörighet inför universitet och högskola).

Studieavgift.

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Biologi 2, Fysik 1a/(1b1 och 1b2), Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Matematik D, Kemi A. (Områdesbehörighet A12/14, där undantag ges för Kemi 2/B för sökande med Kemi 1/A)

Områdesbehörighet A12 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser. Områdesbehörighet A12. Behörighetskurser: • Biologi 2 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 • Kemi 2 • Matematik 3b eller Matematik 3c. Exempel: Biomedicinsk Här hittar du information om områdesbehörighet 12.Inom områdesbehörighet 12 krävs behörighetskurserna Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A12 istället.

Områdesbehörighet a12

För att bli antagen till kandidatprogrammet Djur och hållbarhet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik): Biologi 2 Kemi 2 Matematik 3b eller Matematik 3calternativt Biologi B Kemi B Matematik CKraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från

Områdesbehörighet a12

Naturvetenskaplig kandidatexamen i Biologi, 180 hp. Studieavgift. 348000 kr - … Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 … Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12).

Områdesbehörighet a12

Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12). Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Mål. Kursen övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 och enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012.
Entreprenör utbildning engelska

motsvarar områdesbehörighet A12. I Ryssland har Anna läst och fått betyg i de ämnen som motsvarar Biologi 2, Fysik 1 och Matematik 3b. Eftersom hon är behörig i de ämnena behöver hon bara komplettera med Kemi 2 för att bli behö­ rig till utbildningen. Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Ht 2014 dag hel.
Parodontit klassificering

city ducks cartoon
generalisera psykologi
logaritm räknare
mtg enters the battlefield as a copy
massageterapeut lediga jobb dalarna
salja fastighet dodsbo skatt
hotellbooking com

Områdesbehörighet A12 krävs för utbildning som leder till Biomedicinsk analytikerexamen. Områdesbehörighet A12 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser.

Receptarie. A12. Biologi 2*.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12) eller. Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C (områdesbehörighet 12)

Exempel: Apotekare, läkare, optiker, OMRÅDESBEHÖRIGHET A10 Behörighetskurser: • Biologi 1 • Fysik 2 • Kemi 2 • Matematik 4. Farmaci, Medicin, Naturresurser, Naturvetenskap, Odontologi, Omsorg, Vård. OMRÅDESBEHÖRIGHET A11 Behörighetskurser: • Biologi 2 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 • Kemi 2 • Matematik 4. OMRÅDESBEHÖRIGHET A12 Behörighetskurser Områdesbehörighet A12 Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Engelska 7 – 1,0 Matematik 4 – 0,5 Matematik 5 – 1,0 Matematik spec. – 0,5 Mod.språk steg 3 – 0,5 Mod.språk steg4 – 1,0 Biomedicinsk analytiker Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 2 Områdesbehörighet 12 (A12) Biologi B (Bi 2), Fysik A (Fy 1a eller 1b1+1b2), Kemi B (Ke 2), Matematik C (Ma 3b eller 3c) Områdesbehörighet 13 (A13) Biologi B (Bi 2), Fysik B (Fy 2), Kemi B (Ke 2), Matematik D (Ma 4) Områdesbehörighet 14 (A11) Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan. Områdesbehörighet A12 Utbildning som leder till Biomedicinsk analytikerexamen Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a Kemi 2 Matematik 3b/c Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap.

Meritkurser. Moderna språk 3 – 0,5 mp. Moderna språk 4 – 1,0 mp.